Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Olga Pawlikowska, Wiosenna 11a, 55-114 Kryniczno, NIP 9281996911, REGON 022463250

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem kontakt@olgapawlikowska.pl – realizujesz wymienione w kolejnym punkcie uprawnienia zgodnie z art. 16-21 RODO.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zakupu w sklepie, zarejestrowania do newslettera czy skontaktowania się ze mną.

Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane osobom trzecim, które obsługują tę stronę. Część usług świadczonych na rzecz mojego biznesu jest świadczona przez podmioty trzecie, których działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Są wśród nich:

 • firma hostingowa, która przechowuje dane na serwerze
 • system mailingowy Mailerlite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych w związku z wysyłanymi wiadomościami e-mail
 • dostawca systemu fakturowania
 • biuro rachunkowe
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, w szczególności Google Analytics,

UAB „MailerLite” zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajduje się link prowadzący do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez MailerLite:

Mailerlite: https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance.

Czynności przetwarzania

Newsletter

W celu zapisania się do newslettera, musisz podać swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu. Jest to dobrowolne, ale niezbędne, aby zapis był możliwy.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Mail może trafić do Ciebie z informacją o zaktualizowanym produkcie lub przypomnienie odnośnie Twojego zamówienia.

Kontakt

Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi w sposób naturalny swój kontaktowy adres e-mail oraz imię i nazwisko. Jest to dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes.

Zamówienia

Kiedy składasz zamówienie w moim sklepie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być różny. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Pliki cookies


Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Stronę.
W trakcie odwiedzania strony przez Użytkowników, Administrator może za pośrednictwem Strony gromadzić pliki cookies. Ponadto, dane osobowe mogą być udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych znajdujących się na Stronie. Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Użytkowników, jednak ich podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z formularzy kontaktowych zawartych na stronie.
Dane udostępniane przez Użytkowników w formularzach kontaktowych są przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość nadaną przez Użytkownika. Dane te nie są przetwarzane w celach reklamowych lub marketingowych, lecz mogą być wykorzystane do przesłania przez Administratora oferty lub wyceny usługi, zgodnie z żądaniem Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną udostępnione (sprzedane lub przekazane) żadnym podmiotom trzecim bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Dane osobowe mogą być przekazane następcy prawnemu Administratora.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu wyrażenia takiego żądania prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@olgapawlikowska.pl.

POLITYKA COOKIES

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.